Het belang van een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is niet verplicht , ondanks dat deze wel als ontbindende voorwaarde is opgenomen in de model koopovereenkomst? In de huidige woningmarkt kiezen veel kopers ervoor om deze keuring te schrappen. Dit is echter niet zonder gevolgen en dus niet altijd aan te raden.

Onderhoud

Een bouwkundige keuring pas je toe zodat je weet wat de staat van de woning is voordat jij het koopt. Je weet dan precies welk onderhoud de woning op korte en lange termijn nog nodig heeft. Dit kan gaan om het vervangen van een verouderde cv-ketel, het vervangen van rotte kozijnen of ander achterstallig onderhoud. Het kan ook groter onderhoud betreffen, bijvoorbeeld het verwijderen van asbest. 

Bouwkundig inspecteur

Deze keuring wordt door een bouwkundig inspecteur uitgevoerd die zijn bevindingen in een rapport noteert. De inspecteur maakt tevens een schatting van de kosten voor het onderhoud, waarbij hij onderscheid maakt tussen herstelwerkzaamheden die direct moeten plaatsvinden en die op termijn moeten worden aangepakt. Wanneer de inspecteur serieuze problemen verwacht, kan het zijn dat hij een specialist inschakelt. Aan de hand van deze kosten kun jij inschatten of de woning de prijs waard is en of jij de kosten voor de herstelwerkzaamheden kunt en wilt betalen. 

Risico

De bouwkundige keuring is standaard opgenomen als ontbindende voorwaarde in de model koopovereenkomst. En dat is niet voor niets. Dit houdt in dat men altijd onder de koop van de woning uit kan wanneer blijkt dat de kosten van de herstelwerkzaamheden hoger zijn dan vooraf is afgesproken. Het schrappen van deze ontbindende voorwaarde is daarom in geen geval zonder risico’s. Zodra het koopcontract is getekend en na de keuring blijkt dat de kosten veel hoger uitvallen, kom jij niet zomaar kosteloos onder het koopcontract uit. 

Ook in deze snelle huizenmarkt is het altijd verstandig, naast het hart, ook zeker het verstand te blijven gebruiken.

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat