Zijn zonnepanelen een goede investering?

Door het plaatsen van zonnepanelen investeer je niet alleen in duurzaamheid, maar ook in een flinke besparing op de energielasten. Door de korte terugverdientijd lijken zonnepanelen een zeer lucratieve investering, maar blijft dat ook zo als de zogenaamde salderingsregeling wegvalt?

In 2022 zijn mede door de oorlog in Oekraïne de prijzen voor stroom sterk gestegen. Inmiddels zijn de prijzen alweer gezakt, maar je kunt ervan uitgaan dat energie duur blijft. Door de hoge energieprijzen wordt het aanschaffen van zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Nu is het ook aantrekkelijk om meer energie op te wekken dan je gebruikt. Het overschot kun je namelijk verkopen aan het energiebedrijf. Het verrekenen van de zonne-energie wordt ook wel salderen genoemd, maar het kunnen salderen wordt afgebouwd per 2025.

Wat houdt de salderingsregeling in?

In de zomermaanden leveren zonnepanelen veel energie op. Vooral op zonnige dagen wekt je meer op dan je verbruikt. Niet gebruikte zonne-energie lever je terug aan het energienet. En dat is dankzij de salderingsregeling heel gunstig. Teruggeleverde stroom mag je (tegen hetzelfde tarief!) wegstrepen (=salderen) tegen de stroom die je afneemt van de energieleverancier. Hier zit echter wel een maximum aan. Lever je meer stroom terug dan dat je afneemt, dan ontvang je over het 'teveel' dat je aan energie teruglevert een lagere terugleververgoeding. Deze vergoeding verschilt per energiebedrijf. In een voorbeeld leggen we de huidige salderingsregeling uit.

Voorbeeld

Jouw energiebedrijf brengt jou per verbruikte kWh €0,40 in rekening. Jaarlijks verbruik je 3.000 kWh aan stroom. Het energiebedrijf geeft een terugleververgoeding van €0,07 voor zonne-energie. Het salderen werkt als volgt:

  • Je zonnepanelen leveren 2.000 kWh per jaar op:
    • Je rekent met het energiebedrijf af over: 3.000 kWh – 2.000 kWh = 1.000 kWh. Het voordeel is dus 2.000 x €0,40 = €800
  • Je zonnepanelen leveren 3.500 kWh per jaar op:
    • Van het energiebedrijf heb je recht op een vergoeding van: 500 kWh x €0,07 = €35

In deze berekening is overigens nog geen rekening gehouden met de netbeheerkosten en belastingen.

Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling afgebouwd

In de Eerste Kamer ligt het plan om de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen. In stapjes wordt het voordeel van de teruglevering steeds kleiner. In 2024 mag je de volledige teruglevering aan het stroomnet nog verrekenen met het verbruik. In 2025 mag het nog maar voor 64%. Jaarlijks zakt het voordeel van het salderen, tot het salderen per 2031 volledig verdwijnt. Het zijn nu nog plannen, maar het lijkt door te gaan.

Wat leveren zonnepanelen jou op?

Zonnepanelen zijn er in verschillende kwaliteiten en maten. De opbrengst van zonnepanelen is ook sterk afhankelijk van het aantal zonuren in één jaar. Een zonnig voorjaar levert meer op dan de eerste helft van het voorjaar van 2023 met somber weer. Volgens Vattenfall kun je uitgaan van een opbrengst van de volgende formule: aantal zonnepanelen x vermogen x 0,85 x stroomprijs. Uitgaande van een prijs van €0,40 per kWh, kom je voor bijvoorbeeld 10 zonnepanelen uit op: 10 x 405 x 0.85 x €0,40 = €1.377

Kan het aanschaffen van zonnepanelen uit?

In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van de huidige salderingsregeling. Vanaf 2025 lever je in op het rendement op zonnepanelen. Een verdere stijging van de energiekosten zorgt voor een hoger rendement. Een steeds verdere stijging van de kosten is zeker niet uit te sluiten. Bij het afbouwen van de salderingsregeling zal het investeren in zonnepanelen minder interessant worden, maar op langere termijn ga je de investering nog steeds terugverdienen.

Enthousiast

Objectief

Discreet

Accuraat