Asbestdakenverbod weggestemd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wet voor een asbestdakenverbod weggestemd. Dat betekent dat er geen wettelijke basis komt voor een verbod op asbestdaken. Sinds 2012 is door verschillende kabinetten werk gemaakt van het uitbannen van asbestdaken. Door verwering zouden er asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Via een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur wilde het kabinet regelen dat per 2024 een asbestdak verboden zou zijn.

Dakeigenaren waren voor sanering in eerste instantie zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk. Later kwam er onder andere een kleine subsidieregeling, die overigens vrij snel weer uitgeput was.

De Raad van State adviseerde in 2016 om voor het verbod (per besluit) een grondslag te maken in een wet. Dat wetsvoorstel werd bij de Tweede Kamer ingediend, maar door de laatste verkiezingen liep de behandeling ervan vertraging op. Vorig jaar stemde de Kamer dan toch in met de toezegging dat het verbod pas in 2025, dus een jaar later, in zou gaan. 

De Eerste Kamer bleek een stuk kritischer en stelde vraagtekens bij de proportionaliteit (is een verbod het juiste instrument) en handhaafbaarheid (hoe gaan gemeenten dit allemaal controleren). De staatssecretaris deed op het laatste moment nog toezeggingen aan de Eerste Kamer: wederom een verlenging (ingang verbod per 2028) en een fonds voor financieel niet-draagkrachtige dakeigenaren. Dit mocht echter niet baten. Aardig detail: de staatssecretaris die in 2012 het verbod aankondigde, stemde nu als senator tegen. 


Enthousiast Objectief Discreet Accuraat