'Koopwoningmarkt kan stijging hypotheekrente goed opvangen'

De Nederlandse koopwoningmarkt kan de komende jaren een stijging van de hypotheekrente, mede door de te verwachten inkomstenontwikkeling, goed opvangen.

 

Een verhoging van de hypotheekrente met 1%, leidt tot een geleidelijke verlaging van de reële woningprijs met ongeveer 6%. Dat stelt de Amsterdam School of Real Estate in het dinsdag gepubliceerde rapport Effecten mogelijke rentestijging in de koopsector. Als het hypotheekrentetarief stijgt, kunnen huizenkopers minder lenen. Gemiddeld komt de maximale hypotheeksom bij een hypotheekrentetarief van 5% ongeveer 8% lager uit dan nu het geval is. Daar staat een inkomensverhoging tegenover.

Uit een doorrekening van het regeerakkoord voor de periode 2018 tot 2021 blijkt echter dat de inkomens met 3,1% per jaar zullen stijgen. Dit zou voldoende opwegen tegen het negatieve effect van een eventueel stijgende hypotheekrente, concluderen de onderzoekers.

Huren

Ook zullen huishoudens bij een hogere hypotheekrente niet eerder kiezen voor huren in plaats van kopen, concludeert de Amsterdam School of Real Estate. Vooral de hoogte van het inkomen heeft invloed op deze keuze. Bovendien is er in de vrijehuursector een tekort aan betaalbare en aantrekkelijke woningen.

Ook van de afschaffing van de Wet Hillen De Wet Hillen werd in 2005 in het leven geroepen voor huizenbezitters die de hypotheek op hun woning (bijna) volledig hebben afgelost. Hij bepaalt dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit hoger is dan je hypotheekrenteaftrek. Dit is het geval voor mensen die (bijna) geen hypotheekschuld meer hebben. Die betalen namelijk (bijna) geen hypotheekrente meer.verwachten de onderzoekers op korte termijn nagenoeg geen effect op de koopwoningmarkt. Door de zeer geleidelijke invoering van het eigenwoningforfait bij (bijna) afgeloste koopwoningen, is het inkomenseffect gering. Wel zullen huishoudens met een hypotheek uiteindelijk misschien minder snel kiezen voor een verhuizing naar een goedkopere woning zonder hypotheek.

 

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat