Nieuw taxatierapport

Per 1 oktober gaat het taxatierapport veranderen. Taxateurs hebben hiervoor examen moet afleggen omdat door de invoering van het nieuwe rapport er andere eisen aan de taxatie en aan de taxateur gesteld worden.

Wat zijn de wijzigingen mbt het huidige rapport: 

Ten eerste zal de leesbaarheid van het rapport worden bevorderd. Meer samenhang tussen de afzonderlijke delen en een toegankelijker taalgebruik moeten er voor gaan zorgen dat niet alleen de getaxeerde som wordt bekeken door de lezer, maar ook alle aspecten die aan het vormen van die getaxeerde waarde ten grondslag hebben gelegen. Dat is namelijk precies wat een taxatierapport moet zijn; naast de waarde moet de staat van de woning, de omgeving, de afwerking en toekomstbestendigheid worden bekeken.

Dat maakt dat in het nieuwe model rapport de taxateur dieper in zal moeten gaan op de bouwkundige aspecten van de woning. Per bouwonderdeel wordt een oordeel toegekend, welke bij een matige of slechte conditie van een herstelkostenpost wordt voorzien. Op het gebied van duurzaamheid komt ook een verdieping. Het rapport wordt daarmee meer uitgebreid, maar kan ook een bredere rol gaan vervullen. In plaats van een noodzakelijk kwaad, zal het rapport de opdrachtgever een helder beeld geven van het getaxeerde pand en daarmee mogelijk zelfs een rol gaan spelen in de besluitvorming tot koop, verkoop, verbouwing en/of aanpassing van de hypotheek.

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat