Bouwtechnische keuring!

Bouwtechnische keuring alleen voor te kopen woning?

Een bouwtechnisch rapport van de eigen woning. Geeft meer inzicht in het onderhoud. Vele kopers van een woning laten een aangekochte woning door een daartoe gespecialiseerd bouwtechnisch onderzoekbureau bouwtechnisch keuren om zodoende inzicht te krijgen in de onderhoudssituatie en de daarmee in verband staand directe en/of op termijn te maken herstelkosten van de woning.

Maar waarom zou u als eigenaar van een woning niet willen weten wat de staat is van uw woning?

Een onafhankelijk opgemaakt bouwtechnisch rapport van uw woning kan u inzicht geven in de actuele staat van onderhoud van uw woning. Hiermee voorkomt u achterstallig onderhoud en plotseling optredende gebreken die mogelijk onvoorziene kosten met zich meebrengen.

Elke 5 jaar een bouwtechnisch rapport op laten maken van uw woning geeft u de mogelijkheid een onderhoudsoverzicht te maken waarmee u de uitgaven voor onderhoud en herstel kunt beheersen.

Wellicht iets om over na te denken.

Enthousiast Objectief Discreet Accuraat