Hypotheek aangepast?

Let hierop bij het aangifte doen.

Voor 1 mei 2022 moet de belastingaangifte binnen zijn bij de Belastingdienst. Heeft u de hypotheek in 2021 overgesloten dan heeft u daar vast ook kosten voor gemaakt. Denk er dan aan dat u deze kosten nog apart moet opgeven, deze zijn namelijk niet vooraf door de belastingdienst ingevuld. De volgende kosten kunt u als aftrekpost opgeven bij het doen van de belastingaangifte.

Aftrekbare kosten

De kosten die u mag aftrekken zijn de kosten die u heeft gemaakt voor het afsluiten van de hypotheek en de eventuele boeterente die u heeft moeten betalen. Wanneer u de belastingaangifte invult en u aankomt bij het onderdeel Financieringskosten - Hypotheek en andere schulden kunt u de volgende kosten opgeven bij de vraag: ‘Hebt u naast de rente nog andere kosten’:

  • Taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening;
  • Notariskosten voor de hypotheek, inclusief btw;
  • Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de hypotheek of lening;
  • De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • Royementsaktekosten.

Er wordt ook gevraagd naar de betaalde rente. Daar kunt u de boeterente opgeven. Betaalt u de boeterente via rentemiddeling, dan valt de schuld inclusief de boeterente in box 1.

Eigenwoningschuld

U mag de kosten overigens alleen aftrekken voor de eigenwoningschuld. Dat is het deel van de hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken in box 1. Heeft u de kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. U mag dan bovenstaande kosten wel in box 1 plaatsen, maar het deel waarmee de hypotheek is verhoogd valt dan in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld

In een voorbeeld ziet dat er als volgt uit. Stel u heeft in 2021 de hypotheek van 350.000 euro overgesloten naar een hypotheek met een lagere rente. De oversluitkosten zijn 10.000 euro. U besluit deze kosten mee te nemen in de nieuwe hypotheek waardoor de nieuwe hypotheek nu 360.000 euro bedraagt. Bij het invullen van de aangifte mag u over die extra 10.000 euro geen hypotheekrente aftrekken omdat dat niet gezien wordt als kosten voor de eigen woning. Daarmee vallen deze kosten in box 3. De kosten die u heft gemaakt voor het oversluiten en voor de overige 350.000 euro mag u wel aftrekken. 

Houd, bij het doen van je belastingaangifte, altijd rekening met veranderingen in uw financiële situatie en hoe u deze vervolgens moet invullen. Het zou jammer zijn als u geld misloopt waar uw recht op heeft. 

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat