Woning verkopen?

Ben jij van plan je woning te gaan verkopen? Spannend! Niet alleen omdat het weer een (nieuwe) stap in je leven is, maar ook omdat er natuurlijk het één en ander bij komt kijken. Buiten het feit dat je een gedegen verkoopmakelaar nodig hebt, heb je ook enkele belangrijke documenten nodig.

 Zo heb je om te beginnen, een kopie van het legitimatiebewijs van iedere eigenaar van de woning nodig. 

Eigendomsbewijs en WOZ-beschikking
Het eigendomsbewijs is een document van het Kadaster dat bewijst dat jij de eigenaar bent van jouw huidige woning. Dit document staat niet op naam, maar is gekoppeld aan de woning. Tijdens de woningoverdracht, krijgt de nieuwe eigenaar een duplicaat van de notaris. 
Daarnaast is de WOZ-beschikking erg belangrijk, omdat hierop de belanghebbende van de woning, de waarde van de woning plus de waardepeildatum van de woning staat. 

Energielabel en gemeentelijke heffingen
Sinds 2008 moeten woningen bij verkoop verplicht een definitief energielabel hebben. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is, zo kan de koper een goede schatting maken van de maandelijkse energielasten. 
Ook heb je een overzicht van de gemeentelijke heffingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. 

Ingevulde lijst van zaken die achterblijven
Bij de verkoop van een woning wordt er vaak gesproken over roerende en onroerende zaken. Roerende zaken zijn spullen die je gemakkelijk uit de woning kunt halen, zonder dat er schade aan de woning of de spullen ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, kledingkasten of lampen. 
Je kunt, in overleg met de koper, ervoor kiezen om bepaalde spullen achter te laten in de woning. Alles wat je achterlaat, vul je in op een speciale lijst die je (meestal) van je makelaar krijgt.

Bijkomende documenten bij verkoop appartement
Verkoop jij jouw appartement? Dan heb je naast bovenstaande documenten ook nog enkele andere documenten nodig, namelijk:

  • Splitsingsakte
  • Ingevulde vragenlijst van de VVE
  • Notulen, jaarstukken, begroting, onderhoudsplan en huishoudelijk reglement van de VVE

Bijkomende documenten bij verkoop wegens echtscheiding of overlijden
Helaas wordt een woning niet altijd verkocht, omdat men groter of mooier wil gaan wonen. Er zijn ook minder leuke situaties die verkoop van de woning noodzakelijk kunnen maken.

Is er sprake van een echtscheiding? Dan zul je bij de verkoop van de woning ook een akte van verdeling aan moeten leveren. Hierin staan de afspraken die bij de notaris zijn gemaakt over wie het huis en/of de hypotheek zal behouden en hoe de inboedel wordt verdeeld. 

Is er sprake van een overlijden? Dan is een akte van erfrecht nodig. In deze akte staat dat er door de notaris is gecontroleerd wie er overleden is en of er een testament aanwezig is. Als er een testament is opgesteld, dan wordt er in de akte van erfrecht ook genoteerd wie de erfgenamen zijn. 

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat