Betalingsachterstand Hypotheek: Wat nu?

U moet er niet aan denken, in een situatie terecht komen waardoor u de hypotheek niet meer kunt betalen. Wat u vooral niet moet doen is afwachten, ga in zo’n situatie altijd proactief te werk.

Verandering financiële situatie

Veranderingen van de financiële situatie kan iedereen overkomen. U kunt uw baan verliezen, scheiden of gezinsuitbreiding krijgen waardoor de maandelijkse lasten ineens omhoog gaan. Uw hypotheek is gebaseerd op een momentopname. Op het moment dat u de hypotheek aanvroeg, was uw privésituatie wellicht anders dan nu. De maandelijkse hypotheeklast blijft echter onveranderd, waardoor u de hypotheek eigenlijk niet meer kunt betalen. Wat nu?

Betalingsherinnering

Op het moment dat de maandelijkse hypotheekrente niet meer van uw bankrekening afgeschreven kan worden, stuurt de hypotheekverstrekker eerst een betalingsherinnering en vervolgens een aanmaning. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan gaat de hypotheekverstrekker over tot een aanmaning met incassokosten. Vangen ze ook hierop bot, dan proberen ze u persoonlijk te bereiken door middel van een telefoontje of - wanneer ook telefonisch contact niet lukt - via social media. Mochten al deze inspanningen niets opleveren, dan loopt u het risico om via een executieverkoop uw huis kwijt te raken.

Betalingsregeling

Dat wilt u te allen tijde zien te voorkomen. Stilzwijgen is daarom nooit de oplossing. Beter is het om, op het moment dat u de hypotheek niet meer kunt betalen, direct contact op te nemen met de hypotheekverstrekker. In veel gevallen is het bespreken van een oplossing, in de vorm van een betalingsregeling, mogelijk. Banken en andere geldverstrekkers spreken liever een regeling af, dan dat zij via andere wegen aan het geld komen. Door in een vroeg stadium al aan de bel te trekken is er vaak ook meer mogelijk dan wanneer u de schuld hebt laten oplopen.

Betalingsprogramma

De hypotheekverstrekker gaat dan met u in gesprek en probeert te achterhalen wat de reden van de betalingsachterstand is. Het kan zijn dat het iets eenmaligs is of juist iets van structurele aard. Op basis van deze informatie wordt een programma opgesteld om de betalingsachterstand te minimaliseren, en uiteindelijk op te heffen.

Maatregelen

Enkele maatregelen die getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het verlagen van de hypotheeklast door de voorwaarden van de lening aan te passen of de hypotheek langer te laten doorlopen. De hypotheekverstrekker kan ook een budgetcoach voorstellen die u helpt om de maandelijkse financiën op orde te brengen, waardoor u uiteindelijk geld voor de hypotheek beschikbaar hebt. Maar ook uitstel van betaling of een overbruggingskrediet kunnen maatregelen zijn die u net een beetje extra ruimte geven om de maand erop wel aan uw betalingsverplichting te voldoen.

Executieveiling

Wanneer alle maatregelen niet afdoende zijn en de betalingsachterstand te ver oploopt, u er niet uitkomt met de hypotheekverstrekker of als de hypotheekverstrekker u op geen enkele manier heeft kunnen bereiken, kan een executieveiling het gevolg zijn. Een executieveiling houdt in dat banken, beleggers, opkopers of investeerders gaan bieden op uw woning. De woning wordt dan vaak verkocht voor een prijs die ver onder de werkelijke waarde ligt. De restschuld die overblijft, is voor uw rekening en deze belemmert vervolgens de aanvraag van een nieuwe hypotheekaanvraag. Inmiddels zijn de regelingen omtrent de restschuld al zo dat met medewerking van de hypotheekverstrekker, deze maximaal vijf jaar blijft staan. Dit om te voorkomen dat hypotheekverstrekkers u levenslang ‘achtervolgen’ achter een restschuld.

Enthousiast Objectief Discreet Accuraat