Geen zon en wind, maar toch groene energie?

De grote verbouwing van Nederland is begonnen: in 2050 moet onze hele samenleving van de fossiele brandstoffen af zijn. Maar wat als het niet waait en de zon niet schijnt? En hoe slaan we de extra energie die de zon en wind ons geven op, zodat deze niet verloren gaan?

Megabatterij een optie?

Naast een windpark in Duitsland, tegen de grens van Denemarken, heeft Eneco dit voorjaar de grootste batterij van Europa gebouwd. Het ding is zeventig meter lang en heeft naar verluidt 30 miljoen euro gekost. De windenergie die erin kan worden opgeslagen, is net genoeg om 5.300 huishoudens één etmaal van elektriciteit te voorzien. Zulke batterijen zijn dus geen optie om Nederland de winter door te helpen: veel te duur, en ze nemen te veel ruimte in beslag.

De auto als batterij dan?

Straks hebben we in Nederland miljoenen elektrische auto's. Die staan meer dan negentig procent van de tijd stil. Op piekmomenten kunnen eigenaren ervoor kiezen om, tegen betaling, stroom uit de accu terug te leveren aan het stroomnet. 

Stuwmeer op zee als buffer?

Nederland te plat voor stuwmeren? Niet als het water via turbines de diepte in stort, bijvoorbeeld in oude Limburgse mijnschachten. Waar het vervolgens weer uit omhoog wordt gepompt als we stroom over hebben. Klinkt ongelofelijk, maar er liggen echt al jaren plannen voor klaar.  Net als deze: Op de zeebodem wordt volgens dat plan een stevige ringdijk gebouwd. Het binnenmeer dat daarbij ontstaat, wordt leeggepompt als er een overschot aan windenergie is. Dreigt een stroomtekort, dan laten we het 'valmeer' weer vollopen. De waterval van zeewater drijft turbines aan die stroom opwekken. 

Opslaan in de lucht?

Energie opslaan in samengeperste lucht. Met overtollige zonne-energie wordt lucht onder hoge druk in ondergrondse holtes gepompt, zoals lege zoutkoepels. Bij een stroomtekort loopt de lucht er weer uit en drijft daarbij turbines aan die elektriciteit opwekken. Futuristisch? Valt mee, in een iets andere vorm wordt deze techniek in Duitsland al toegepast.

Waterstof: het sluitstuk ...

Dé manier om wind- en zonnestroom voor lange tijd op te slaan, is deze omzetten in waterstof. De groene stroom splitst water via een proces van elektrolyse op in zuurstof en waterstof. Daarbij gaat weliswaar een deel van de energie verloren, maar daar staat een groot voordeel tegenover: het waterstofgas kan voor onbepaalde tijd in tanks worden opgeslagen. Zo kan het in schepen, tankwagens of gasleidingen over lange afstanden worden vervoerd.

Het restproduct is zuiver water. Via het bestaande aardgasnet kan het zelfs naar onze huizen worden gebracht. Auto's kunnen erop rijden, dat klinkt als een schone toekomst!

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat