Recht op uitzicht.

U bent verliefd geworden op het huis waarin u nu woont omdat het een prachtig uitzicht heeft. Iedere dag geniet u van dat uitzicht en het vrije gevoel dat het u geeft. Echter liggen er bij de gemeente plannen om te gaan bouwen op het landschap waar u al jaren zo van geniet. Mag dit zomaar en welke rechten heeft u?

Heel kort gezegd heeft u geen enkel recht op uitzicht. Hoe onrechtvaardig dat ook klinkt. Als een gemeente toestemming geeft om te bouwen op dat stuk grond, kan uw uitzicht zomaar verdwijnen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor eventuele uitbouwen of bijgebouwen van buren. Als zij zich houden aan alle regels omtrent het uit-, dan wel bijbouwen, heeft u te schikken. 

Planschade

Wel kunt u in aanmerking komen voor planschade. Planschade is schade die u lijdt door wijzigingen van bestemmingsplannen in uw nadeel. In dit geval dus het verdwijnen van uw uitzicht. Hierdoor treedt bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning op. Om in aanmerking te komen voor planschade, dient u een verzoek in bij uw gemeente. Die beoordeelt vervolgens aan de hand van een vergelijking tussen het bestaande en nieuwe bestemmingsplan of er daadwerkelijk sprake is van schade. Houd er wel rekening mee dat u een lege tussen de €300 en €500 betaalt op het moment dat u het verzoek indient. Zodra u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt, krijgt u dit bedrag weer terug.

Raadpleeg bestemmingsplan

Om deze situatie te voorkomen, is het daarom raadzaam het bestemmingsplan van de omgeving op te vragen bij de gemeente. Daarin staat welk doel de gemeente heeft met het gebied en de grond waar u wilt gaan wonen. Ook staat in een bestemmingsplan welk gebruik van de grond is toegestaan en de regels die daarbij horen. Op grond met als enkelbestemming ‘wonen’, mag gebouwd worden. Heeft de grond als enkelbestemming ‘groen’, dan is de grond bestemd is voor groenvoorziening. Dit verkleint de kans op bebouwing. Mocht er sprake zijn van een wijziging van de bestemming, dan moet dat eerst bij de gemeente worden aangevraagd. Er is op dat moment ook ruimte om bezwaar te maken. 

Recht op uitzicht bestaat helaas dus niet, zorg daarom dat u op de hoogte bent van het bestemmingsplan van uw omgeving en wees er tijdig bij wanneer er veranderingen aan zitten te komen. 

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat