Naar verhouding meer jongere huizenkopers

Het aandeel van relatief oude huizenkopers daalt ten opzichte van het aandeel van jongere kopers. Het aantal woningaankopen door jongere kopers is redelijk op peil gebleven. Huishoudens van middelbare leeftijd en ouder kochten recent juist minder woningen.

Na drie jaar van dalingen op rij, stijgt het aantal woningverkopen stijgt sinds vorig jaar licht. In het eerste kwartaal van 2024 kochten particulieren zo’n 48.000 bestaande woningen. Dat is ruim 2% meer dan in het laatste kwartaal van 2023 (gecorrigeerd voor seizoensvariatie). Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar ligt het aantal transacties zo’n 9% hoger.

Jongere huishoudens hebben vaker dan huishoudens in hogere leeftijdsgroepen te maken met gebeurtenissen die hun woonwensen doen veranderen. Zij krijgen vaker te maken met een nieuwe baan op een andere plek, aan samenwonen of aan gezinsuitbreiding. Jongere huishoudens zullen daardoor, ondanks de historisch slechte betaalbaarheid van koopwoningen en het lage aanbod, aan hun woonbehoefte willen voldoen, stellen de onderzoekers. Uit recent onderzoek van DNB blijkt ook dat jongere huishoudens een sterkere voorkeur hebben voor een koopwoning dan ouderen. 

Het aantal transacties van bestaande woningen stijgt geleidelijk, maar ligt nog wel onder het gemiddelde van 52.000 per kwartaal in de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van ING, dat zich baseert op cijfers van het CBS. Voor de nabije toekomst heeft Rabobank wel een lichte daling van het aantal transacties voorspeld.

Huishoudens middelbare leeftijd kopen minder

Dat het aantal transacties lager ligt dan het langjarig gemiddelde komt volgens de onderzoekers van ING voornamelijk door een daling van het aantal transacties onder huishoudens van middelbare leeftijd en ouder. Vooral huishoudens in de leeftijdscategorie van 35 jaar of hoger zijn in de afgelopen jaren steeds minder actief geworden als huizenkoper, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Huishoudens in deze leeftijdsgroep kochten in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 22.000 woningen (seizoensgecorrigeerd). Dat is 28% minder vergeleken met hetzelfde kwartaal vijf jaar geleden.

Het aantal aankopen door jonge huizenkopers (34 jaar of jonger) is in de afgelopen vijf jaar redelijk op peil gebleven. De combinatie van deze twee ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat het aantal woningaankopen door huishoudens van middelbare leeftijd en ouder lager is dan het aantal aankopen van jongere huishoudens. Daarnaast zorgen wegtrekkende investeerders voor meer aankopen door jonge kopers. De golf van investeerders die hun huurwoningen verkopen houdt voorlopig aan.

Enthousiast

Objectief

Discreet

Accuraat