Vergrijzing trekt Nederlandse huizenmarkt verder uit elkaar

De Nederlandse woningmarkt groeit de komende tien jaar steeds verder uit elkaar. Door de vergrijzing blijven de huizenprijzen en het aantal verkochte woningen in de uithoeken van het land achter bij de Randstad.
Dat concludeert ING in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse woningmarkt.
De huizenprijzen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht en de regio's daar omheen stijgen het sterkst, terwijl de prijzen in de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland steeds meer onder druk komen te staan van vergrijzing.
In de provincie Groningen geldt dit met name voor het gebied buiten .

Het belang van een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is niet verplicht , ondanks dat deze wel als ontbindende voorwaarde is opgenomen in de model koopovereenkomst? In de huidige woningmarkt kiezen veel kopers ervoor om deze keuring te schrappen. Dit is echter niet zonder gevolgen en dus niet altijd aan te raden.

De gevolgen van het klimaatakkoord

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken is de verduurzaming van woningen. Het kabinet wil huiseigenaren stimuleren om zelf maatregelen te nemen die hun woning duurzamer maken. Wat betekent dat voor huiseigenaren en huurders?

Enthousiast Objectief Discreet Accuraat