Vergrijzing trekt Nederlandse huizenmarkt verder uit elkaar

De Nederlandse woningmarkt groeit de komende tien jaar steeds verder uit elkaar. Door de vergrijzing blijven de huizenprijzen en het aantal verkochte woningen in de uithoeken van het land achter bij de Randstad.
Dat concludeert ING in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse woningmarkt.
De huizenprijzen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht en de regio's daar omheen stijgen het sterkst, terwijl de prijzen in de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland steeds meer onder druk komen te staan van vergrijzing.
In de provincie Groningen geldt dit met name voor het gebied buiten .

De gevolgen van het klimaatakkoord

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken is de verduurzaming van woningen. Het kabinet wil huiseigenaren stimuleren om zelf maatregelen te nemen die hun woning duurzamer maken. Wat betekent dat voor huiseigenaren en huurders?

Asbestdakenverbod weggestemd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wet voor een asbestdakenverbod weggestemd. Dat betekent dat er geen wettelijke basis komt voor een verbod op asbestdaken. Sinds 2012 is door verschillende kabinetten werk gemaakt van het uitbannen van asbestdaken. Door verwering zouden er asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Via een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur wilde het kabinet regelen dat per 2024 een asbestdak verboden zou zijn.

Enthousiast Objectief Discreet Accuraat