Naar verhouding meer jongere huizenkopers

Het aandeel van relatief oude huizenkopers daalt ten opzichte van het aandeel van jongere kopers. Het aantal woningaankopen door jongere kopers is redelijk op peil gebleven. Huishoudens van middelbare leeftijd en ouder kochten recent juist minder woningen.

Enthousiast

Objectief

Discreet

Accuraat